រដ្ឋបាល​ខេត្តព្រះសីហនុ និង​ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប កោះរ៉ុង ឌីវេឡុបភេមេន ខមភេនី ចេញ​ការបំភ្លឺ ទាក់ទិន​ការចុះផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិនពិត​ពីករណី​កោះរ៉ុង

ព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ និងក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប កោះរ៉ុង ឌីវេឡុបភេមេន ខមភេនី ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន និងលិខិតបំភ្លឺ ទាក់ទិនការចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីករណីកោះរ៉ុង។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន និងលិខិតបំភ្លឺទាំងស្រុង ខាងក្រោមនេះ។

You can share this !

Loading...
អត្ថបទទាក់ទង