រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​កែសម្រួលថ្មី ពាក់ព័ន្ធ​ការ​ដាក់កំហិត​ធ្វើដំណើរ​ក្នុងប្រទេស ក្នុង​គោលដៅ​ទប់ស្កាត់​ការរាតត្បាត​នៃ​ជំងឹកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចបន្ទាន់មួយ ដោយកែសម្រួលថ្មី ស្តីពីការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកប្រទេស។

ទី១៖ ដោយសម្រេចកំណត់ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ជាតំបន់តែមួយ ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពនៃការហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកនោះទេ។

ទី២៖ សម្រេចលុបចេញនូវការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តតែមួយ ដោយរក្សាទុកជាធរមាននូវការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀត៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលទើបទទួលបាននាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដូចខាងក្រោម÷

You can share this !

Loading...
អត្ថបទទាក់ទង